Bezpieczeństwo i instrukcje

Podczas pobytu należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa, które zostaną szczegółowo wyjaśnione w momencie zakwaterowania. Taras jest przeznaczony do siedzenia i relaksu. Zabronione jest wchodzenie na barierki, wspinanie się po drzewach lub ich niszczenie. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia , ze względu na otaczający teren leśny. Rozpalanie ogniska jest możliwe tylko w wyznaczonym do tego miejscu,ognisko może być rozpalone pod nadzorem osoby dorosłej. Nie można rozpalać ogniska w przypadku silnego wiatru lub oficjalnie ogłoszonego komunikatu przez Lasy Państwowe. Drzewo i gałęzie na ognisko będą przygotowane we wskazanym miejscu. Zabrania się również ścinania świeżych gałęzi drzew.  Wszystkie zasady i instrukcje muszą być ściśle przestrzegane ze względu na bezpieczeństwo odwiedzających osób oraz  bezpieczeństwo całego terenu i domku. Dziękujemy za zrozumienie i zastosowanie się do w/w instrukcji.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości proszę się z nami śmiało skontaktować pod numerem.